nav7.jpg

[ Enderink.nl, daar bouw je mee! ]

Een waarheid als een koe, als je Gerrit Enderink ten minste moet geloven. Sinds 1992 staat hij aan het hoofd van het inmiddels ruim 50-jarige familiebedrijf. Een kennismaking.

Daar bouw je mee?
Gerrit: “Een mooi voorbeeld van hoe zaken binnen ons bouwbedrijf tot stand komen. Naast de veranderingen in de organisatie, die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, is ook onze marketing onder de loep genomen en is de huisstijl daarop aangepast. Resultaat is onder meer deze vernieuwde website, een bedrijfsbrochure en aangepaste bedrijfskleding. Een pakkende slogan mocht daarbij niet ontbreken. “Daar bouw je mee!” straalt een grote mate van vanzelfsprekendheid uit. Heb je iets te (ver)bouwen, dan ligt het voor de hand Bouwbedrijf Enderink in te schakelen”.

Kwaliteitsstreven
“Om die vanzelfsprekendheid waar te kunnen maken, is het belangrijk dat ook onze medewerkers een groot kwaliteitsstreven hebben. Want hoewel de eerste klantencontacten in principe via mij lopen, zijn het onze medewerkers die het werk moeten uitvoeren. Bouwbedrijf Enderink bouwt kwalitatief hoogwaardig maatwerk en dat kun je niet maken zonder heldere afspraken en goed overleg met je opdrachtgevers. Onze medewerkers moeten dus goed op de hoogte zijn van de afspraken en flexibel kunnen inspringen op veranderende wensen en omstandigheden en daarbij passende oplossingen kunnen aandragen. Om zorgvuldig en snel op de actualiteit in te kunnen springen zijn de lijnen tussen de bouw en het kantoor kort, waardoor een soepel lopend bouwproces kan ontstaan. Nauw overleg met onze medewerkers is dus essentieel om kwaliteit te kunnen bieden.”

En dat lukt altijd?
Gerrit: “Natuurlijk gaat er ook bij ons wel eens wat mis. Want hoe zorgvuldig je planning ook is, altijd kunnen zaken tegenzitten of fouten worden gemaakt. Kwaliteit zit wat ons betreft niet alleen in goed en op tijd je werk doen, maar ook in het goed oplossen van problemen. Simpele zaken als even bellen met een klant en uitleggen dat en waarom zaken mislopen en belangrijker nog: hoe en wanneer het probleem wordt opgelost, zijn essentieel in het opbouwen van een goede relatie met de klant. Flexibiliteit is belangrijk en eerlijk duurt nu eenmaal het langst. En beide zijn hard nodig om een betrouwbare partner te kunnen zijn en daarmee een langdurige relatie met de klant op te bouwen. En daar streven we naar.”

Stichting Bouwgarant
Gerrit vervolgt: “Maar met alleen een kwaliteitsstreven kom je er niet. Iedereen zegt tegenwoordig kwaliteit te bieden, dus daarmee kun je je niet meer onderscheiden. Om die reden zijn we jaren geleden lid geworden van de Stichting Bouwgarant. In 1995 is de stichting opgericht om particulieren meer zekerheid en vertrouwen te bieden bij het inschakelen van een aannemer. Aannemers die het Bouwgarant kwaliteitslabel willen voeren, moeten voldoen aan eisen op het gebied van kwaliteit, ervaring en vakmanschap en beschikken over de juiste diploma’s en verzekeringen. Ook moeten ze duidelijke afspraken met hun klanten maken en die schriftelijk vastleggen. Klanten van BouwGarantleden kunnen daarnaast kiezen voor extra zekerheid door de VerBOUWgarantie af te sluiten. En ontstaat er onverhoopt toch een geschil, dan kun je terecht bij de Geschillencommissie Verbouwingen, die BouwGarant samen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis heeft opgericht.

Alle deelnemers van BouwGarant worden periodiek getoetst door twee onafhankelijke organisaties. Vele goede maatregelen, die maken dat de kwaliteit echt gewaarborgd is.”

En daarmee onderscheid je je in de markt?
“Jazeker. Opdrachtgevers verwachten steeds meer van hun leveranciers en zijn ook steeds meer gericht op kwaliteit. Ze willen zeker zijn dat het bedrijf goed werk levert, afspraken nakomt, de uitvoering van het werk goed doet en dat het bedrijf deskundig advies levert. Opdrachtgevers zullen dus eerder kiezen voor een gecertificeerd bedrijf, omdat zo’n bedrijf in alle opzichten een professional is en voldoet aan alle kwaliteitseisen. Aan elke opdracht wordt de grootst mogelijke zorg besteed en een hoge kwaliteit is dan gewaarborgd.”

Wat is jullie markt eigenlijk?
Gerrit: “Voor een aanzienlijk deel is dat de particuliere sector en dan met name nieuwbouw, verbouw en renovaties van woningen. Maar ook bedrijfspanden en (semi-)overheidsgebouwen worden met regelmaat aan ons toevertrouwd. Daarnaast houden we ons bezig met utiliteitsbouw, agrarische bouw en bouw van bergingen en kapschuren. Ons werkgebied beslaat met name de voormalige gemeente Gorssel, Deventer en Zutphen en we werken in principe voor iedereen die kwalitatief hoogwaardige bouw wil en bereid is daar een reële prijs voor te betalen.

Hoe bevalt het om het bedrijf te leiden?
“Prima. Ik ben opgegroeid in de bouw. Bouwbedrijf Enderink is een echt familiebedrijf. Het werd in 1961 opgericht door mijn vader, Gerard Enderink. Hij begon in Epse met een timmerbedrijf en verplaatste dat in 1971 naar de huidige locatie, in Joppe. Omdat we altijd bij het bedrijf gewoond hebben, is weinig bouwkundigs me vreemd. Tot 1992 was het bedrijf een eenmanszaak en na mijn toetreding in dat jaar werd Enderink een v.o.f. Sindsdien groeide het aantal medewerkers van 4 naar de huidige 16 en treden we steeds vaker op als hoofdaannemer, waarbij complete verbouwingen en nieuwbouw van woningen in eigen beheer uitgevoerd worden. In 2001 bereikte pa de pensioengerechtigde leeftijd en trad hij terug als directielid en vennoot. Vanaf toen was ik eigenaar van het bedrijf. Het werd voortgezet als Bouwbedrijf Enderink BV.”

Aantoonbare meerwaarde
Gerrit tot slot: ”Al met al denk ik dat we als bedrijf duidelijke aantoonbare meerwaarde voor de klant bieden. Maar ik nodig een ieder van harte uit om dat zelf te gaan ervaren. Eén telefoontje is immers voldoende voor een vrijblijvende nadere kennismaking…”